Info

Yhteystiedot


Timo Vuorikoski
Näsikartano, 33230 Tampere
+358 (0) 40 744 7652
timo.vuorikoski@elisanet.fi

Timo Vuorikoski


Timo Vuorikoski on suomalainen taidemaalari ja graafikko, joka on erikoistunut virallisiin tilausmuotokuviin. Niiden ohessa hänen tuotantoonsa kuuluu asetelmia, maisemia ja vapaita henkilötutkielmia.


Vuorikoski syntyi Helsingissä 1945 ja opiskeli Suomen Taideakatemian koulussa Helsingissä vuosina 1963-1965 ja 1969-1971. Taideakatemian koulun ohessa Vuorikoski opiskeli taidehistoriaa Helsingin yliopistossa ja toimi Helsingin Yliopiston taidehistoarian laitoksen assistenttina vuosina 1967-1978. Ensimmäisen yksityisnäyttelynsä Helsingissä Vuorikoski piti 1973 ja samana vuonna hänestä tuli Suomen Taiteilijaseuran ja Suomen Taidemaalariliiton jäsen. Helsingin yliopistossa tapahtuneen opetus- ja tutkimustyön ohessa Vuorikoski piti säännöllisesti yksityisnäyttelyitä ja osallistui yhteisnäyttelyihin ja hän toimi myös taidekriitikkona.


Tutkimustyössään Vuorikoski keskittyi ranskalaisen jälki-impressionismin ja fauvismin vaikutukseen suomalaisessa 1900-luvun alun taiteessa. Aihetta käsitellyt väitöskirjatyö jäi kuitenkin kesken, kun Vuorikoski kutsuttiin Tampereelle perustetun uuden modernin taiteen museon, Sara Hildénin taidemuseon johtajaksi syksyllä 1978. Tässä virassa hän toimi 28 vuotta, vuoteen 2006 saakka.


Museonjohtajan virkatyönsä ohessa Vuorikoski piti jatkuvasti yksityisnäyttelyitä parin vuoden välein sekä Helsingissä että Tampereella. Suomen Tasavallan presidentti myönsi Timo Vuorikoskelle professorin arvonimen vuonna 1996. Vuonna 1981 julkaistiin Vuorikosken toimittama Muotokuva-niminen kirja. Siihen hän laati artikkelin, joka käsitteli muotokuvamaalauksen problematiikkaa käyttäen esimerkkinä suomalaisen muotokuvamaalarin Tapani Raittilan teosta. Hän myös kirjoitti yhdessä konservaattori Veikko Kiljusen kanssa taidemaalarin materiaaliopin, joka on keskeisiä suomenkileisiä alan oppikirjoja.


Tampereelle siirryttyään 1978 Vuorikoski alkoi entistä enemmän keskittyä virallisten tilausmuotokuvien maalaamiseen. Tätä aihepiiriä hänellä oli mahdollisuus lukuisilla ulkomaille suuntautuneilla työmatkoillaan perusteellisesti opiskella eri maiden taidemuseoissa.